स्वचालित सानो पाइप वेल्डिंग मेशीन

  • Closed type welding head

    बन्द प्रकार प्रकार वेल्डिंग टाउको

    यो TIG (GTAW) वेल्डिंग विधि अपनाउँछ, सानो पाइप वेल्डिंगको लागि उपयुक्त। यो बन्द वेल्डिंग टाउको र ओल्ड वेल्डिंग टाउको मा विभाजित गरिएको छ, तपाईं यसको पाइप व्यास अनुसार उपयुक्त मेशिन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।

  • Open type welding head

    ओल्ड प्रकार वेल्डिंग हेड

    यो TIG (GTAW) वेल्डिंग विधि अपनाउँछ, सानो पाइप वेल्डिंगको लागि उपयुक्त। यो बन्द वेल्डिंग टाउको र ओल्ड वेल्डिंग टाउको मा विभाजित गरिएको छ, तपाईं यसको पाइप व्यास अनुसार उपयुक्त मेशिन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।